Transcendence: My Spiritual Experiences with Pramukh Swamiji Marathi ट्रान्ससेंडन्स: ए पी जे अब्दुल कलाम यांचे प्रमुख स्वामीजींसोबतचे माझे आध्यात्मिक अनुभव मराठी

Transcendence: My Spiritual Experiences with Pramukh Swamiji Marathi

Transcendence: My Spiritual Experiences with Pramukh Swamiji Marath ट्रान्ससेंडन्स: ए पी जे अब्दुल कलाम यांचे प्रमुख स्वामीजींसोबतचे माझे आध्याaत्मिक अनुभव मराठी हे एक पुस्तक आहे जे आपल्या प्रत्येकामध्ये खोलवर असलेल्या आध्यात्मिक सामर्थ्याबद्दल शिकवते. हे कधीकधी लपलेले असते आणि ते महत्त्वाचे वाटत नाही. पण, एकदा ते विकसित झाले की, त्यात स्वत:ला अतिमानवी बनवण्याची क्षमता असते. कलाम … Read more