Bhagavad Gita in Marathi Chapter Wise Summary भगवतगीता मराठीमध्ये अध्यायानुसार सारांश

Bhagavad Gita in Marathi

        “हिंदूंचा आद्यग्रंथ हा ” श्रीमद् भगवत गीता” Bhagavat Gita in Marathi आहे. या गीतेमध्ये जीवन कसं जगायचं हे श्रीकृष्णाने यथार्थपणे सांगितले आहे.आपण भगवतगीता मराठी या लेखा मध्ये संपूर्ण सार संशिप्त स्वरूपात दिला आहे.           भगवत्‌ गीता हा हिंदुस्थानातला अतिशय महत्त्वाचा व मानवी इतिहासातल्या ग्रंथांपैकी अतिशय तत्त्वज्ञानावर आधारलेला … Read more